Връзка с нас

  • kosharevska
  • август 9, 2016

Ако имате нужда от нашата помощ, независимо дали е за превод на място или непрофесионален съвет за следващите стъпки на лечението на вас или ваш близък, попълнете формата по-долу. Ще ви отговорим възможно най-бързо.

Ако искате да станете част от нашия екип от доброволци, свържете се с нас на treatmentwithoutborders@gmail.com и ни разкажете малко повече за вас или попълните следната форма. За нас е важно да знаем каква е вашата мотивация да се присъедините към нас, къде се намирате в момента и на какво ниво говорите езика на държавата, в която живеете.

Съгласен/а съм предоставените от мен данни да бъдат обработени от Лечение без граници и споделени с трети лица, когато това е необходимо, за да ми бъде оказано нужното съдействие.

Запознах се с правата и задълженията си на пациент

Декларирам, че аз се нуждая от вашите услуги в лично качество.Декларирам, че съм родител или настойник на лице, ненавършило 14 години, нуждаещо се от вашите услуги.Декларирам, че съм упълномощен от пациента или негов родител или настойник и действам единствено в техен интерес

Обръщайки се към Лечение без Граници за безвъзмездна подкрепа в контекста на лечението си зад граница, пациентът има право на:

  • Грижа: уважително, коректно и внимателно отношение от страна на доброволеца
  • Безпристрастност: обективност в предоставените информация и превод, без изразяване на лично мнение по въпроси, касаещи лечението –
  • Дискретност: строга конфиденциалност по отношение на случая от страна на екипа ни
  • Прозрачност: изчерпателна информация относно нивото на владеене на местния език от страна на доброволеца
  • Отказ от услугите ни или свързване с друг доброволец

 

Същевременно пациентът е длъжен да

  • уважава личните време и пространство на доброволеца и да зачита поставените от него/нея граници
  • не раздава контактите на доброволци на трети лица
  • предоставя възможно най-точна и навременна информация за случая и периодите, в които има нужда от съдействие

Намерете ни в социалните мрежи:

  

Вие имате право на достъп, на информация, на корекция, на изтриване, на преносимост на данните  и на отказ на съгласие. За повече информация, вижте нашата Информация за защита на личните данни и изпратете имейл на treatmentwithoutborders@gmail.com, съдържащ информация за действията, които искате да предприемем.

Лечение без граници © 2018 All Rights Reserved