За пациенти

  • kosharevska
  • август 9, 2016

Ако имате нужда от нашата помощ, независимо дали е за превод на място или непрофесионален съвет за следващите стъпки на лечението Ви (или това на Ваш близък), попълнете формуляра по-долу. Ще Ви отговорим възможно най-бързо по имейл – моля следете входящата си поща, както и папката със спам.

Ако имате нужда от превод на място, моля да посочите във формуляра мястото (град, държава и име на лечебното заведение) и времето (дата и, доколкото Ви е известно – час) на предстоящите разговори. Ако все още нямате точен график на лечението, моля да упоменете това във формуляра.

Ако искате да станете част от нашия екип от доброволци, можете да намерите повече информация тук http://lekuvam.se/набираме-доброволци/

Съгласен/а съм предоставените от мен данни да бъдат обработени от Лечение без граници и споделени с трети лица, когато това е необходимо, за да ми бъде оказано нужното съдействие.

Запознах се с правата и задълженията си на пациент

Декларирам, че аз се нуждая от вашите услуги в лично качество.Декларирам, че съм родител или настойник на лице, ненавършило 14 години, нуждаещо се от вашите услуги.Декларирам, че съм упълномощен от пациента или негов родител или настойник и действам единствено в техен интерес

Обръщайки се към Лечение без Граници за безвъзмездна подкрепа в контекста на лечението си зад граница, пациентът има право на:

  • Грижа: уважително, коректно и внимателно отношение от страна на доброволеца
  • Безпристрастност: обективност в предоставените информация и превод, без изразяване на лично мнение по въпроси, касаещи лечението –
  • Дискретност: строга конфиденциалност по отношение на случая от страна на екипа ни
  • Прозрачност: изчерпателна информация относно нивото на владеене на местния език от страна на доброволеца
  • Отказ от услугите ни или свързване с друг доброволец

 

Същевременно пациентът е длъжен да

  • уважава личните време и пространство на доброволеца и да зачита поставените от него/нея граници
  • не предоставя контактите на доброволци на трети лица
  • предоставя възможно най-точна и навременна информация за ситуацията и периодите, в които има нужда от съдействие

Вие имате право на достъп, на информация, на корекция, на изтриване, на преносимост на данните  и на отказ на съгласие. За повече информация, вижте нашата Информация за защита на личните данни и изпратете имейл на treatmentwithoutborders@gmail.com, съдържащ информация за действията, които искате да предприемем.

Лечение без граници © 2019 All Rights Reserved