Стани доброволец

  • kosharevska
  • октомври 1, 2017

  • Ако живееш, учиш или работиш в чужбина,
  • aко говориш официалния език на съответната държава, както и български език на високо ниво – както писмено, така и говоримо,
  • aко имаш свободно време,
  • ако си точен и отговорен,
  • aко си готов да подкрепяш с превод българи при лечението им в чужбина и
  • aко вярваш като нас, че заедно можем много повече,

…то тогава ще се радваме да попълниш следния формуляр и да уговорим личен разговор.

Допълнителна информация: Предишен опит при устни преводи и медицински познания не са задължителни. От значение за осигуряването на ефективна помощ на нашите сънародници са желанието за съдействие, много добрите познания на местния език и възможността за отделяне на време при поемане на случаи и присъствие на мястото на лечение.

Лечение без граници © 2019 All Rights Reserved