• Спешна медицинска помощ в чужбина с ЕЗОК

    поред Регламента за координация на системите за социална сигурност правото на неотложна здравна грижа в други страни от ЕИЗ е предоставено на всички европейски граждани с валидно здравно осигуряване при представянето на тяхната Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

    Read More

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved