Най-добрите онкологични центрове в Германия

Този материал се основава на статия от 2017г., но всички данни за контакт, както и настоящите наименования на медицинските заведения, са проверени и актуализирани от екипа ни. Адресите, контактите за връзка и уеб страниците в текста са директно на онкологичните центрове. Списъкът с лечебни заведения се базира на публично достъпна информация за експертизата им и отговаря на досегашния опит на “Лечение без граници”. Бихме искали изрично да отбележим, че тази статия не съдържа всички болници, предлагащи лечение на онкологични заболявания, нито пък цели да рекламира която и да е от тях. Ако имате нужда от информация за допълнителни възможности и други болници – пишете ни. С радост ще намерим данни за контакт с тях.

Всеки, сблъскал се с диагнозата рак, скоро ще открие, че изборът на лечебно заведение в Германия е свободен и съответно зависи от пациента, а това може да е дълъг и объркващ процес. Затова в тази статия събрахме основната информация за немските болници известни с експертизата си в областта на онкологията. 

Какво трябва да знаете

Важно е да познавате разликата между различните названия на болниците и особено между онкологични клиники и сертифицирани онкологични центрове. “Университетска клиника” е официалното название на болница, която принадлежи към университет, а онкологичните клиники са лечебни заведения, специализирани в лечението на определено раково заболяване. 

Онкологичните центрове са “големият брат” на клиниките – те включват сертифицирани клиники за лечение на най-малко два вида рак (Organzentrum) и трябва да отговарят на определени критерии, включително и на цялостна система за управление на качеството. Германското дружество за борба с рака е отговорно за сертифицирането, а центровете са разпръснати из цяла Германия. В онкологичните центрове работят интердисциплинарни екипи, състоящи се от хирурзи, онколози, радиолози и други специалисти. За да се избере най-добрия индивидуален подход към лечението, всички пациентски случаи се обсъждат на т. нар. туморни заседания, в които участват представители на всички направления. Услугите включват също психологическа грижа и последващи грижи. 

Всеки от представените в тази статия онкологични центрове предлага лечение на широк спектър от онкологични заболявания, обхващащ всички или почти всички видове рак. Съответно, когато избирате конкретния център в който да предприемете лечение, не обръщайте внимание само на репутацията на лекаря и клиниката, но и на логистиката: до кой от градовете можете да пътувате най-удобно от България, например. Големите разстояния и дълги пътувания увеличават натоварването, особено когато пациентът не се чувства добре. 

За да получите второ мнение или предварителен план за лечение от чуждестранното лечебното заведение, трябва да отправите писмено запитване. Можете да се свържете директно с болниците на посочените имейл-адреси. Повече информация за това как да го направите и за какво е добре да се внимава

Когато получите оферта за лечение, можете да подадете заявление за финансирането му от НЗОК. Моля, обърнете внимание на допълнителните документи, които са необходими при заявка за финансиране на трансплантация. Те са описани на уебсайта на НЗОК. Повече информация за процедурата

Водещи онкоцентрове   

Списъкът на лечебните заведения е организиран по азбучен ред на градовете, в които се намират.

Многопрофилен център за лечение на ракови заболявания към Университетската болница “Шарите”, Берлин
(Charité Comprehensive Cancer Center Berlin)
Имейл: cccc@charite.de
Web: https://cccc.charite.de/

Многопрофилен център за лечение на раковите заболявания Майнфранкен към Университетска болница Вюрцбург
(Comprehensive Cancer Center Mainfranken in Würzburg)
Имейл: anmeldung_ccc@ukw.de 
Web: http://www.ccc.uni-wuerzburg.de/startseite/

Национален център за изследване на раковите заболявания към Университетска болница Дрезден
Universitäts KrebsCentrum Dresden)
Имейл: anfrage@krebscentrum.de
Web: https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/universitaetscentren/universitaets-krebscentrum-ucc 

Многопрофилен център за лечение на раковите заболявания към Универитетска болница Дюселдорф
(Comprehensive Cancer Center Universitätsklinikum Düsseldorf) 
Имейл:  COIP@med.uni-duesseldorf.de 
Web: http://www.uniklinik-duesseldorf.de/tumorzentrum

Онкологичен център към Университетска болница Ерланген
(Onkologisches Zentrum Universitätsklinikum Erlangen)
Имейл: onkologisches-zentrum@uk-erlangen.de
Web: http://www.ccc.uk-erlangen.de/erlangen/

Западногермански център за лечение на ракови заболявания към Университетската болница Есен
(Westdeutsches Tumorzentrum Essen)
Имейл: foreign-patient-service@uk-essen.de
Web: https://wtz-essen.de/

Център за интегрирана онкология Кьолн / Бонн 
(Centrum für integrierte Onkologie Köln/Bonn)
Уебстраница с информация за контакт с отделните клиники:
https://krebszentrum-cio.de/kontakt/erstkontakte-und-spezialsprechstunden
Web: https://www.cio-koeln-bonn.de/

Университетски център за лечение на раковите заболявания Майнц 
(Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen Mainz)
Имейл: uct-hotline@unimedizin-mainz.de 
Web: http://www.unimedizin-mainz.de/uct/das-uct-mainz/willkommen.html

Многопрофилен център за лечение на раковите заболявания към Университетска болница Мюнхен
(Comprehensive Cancer Center München)
Имейл: ccc-muenchen@med.uni-muenchen.de
Web: http://www.ccc-muenchen.de/de/index.html

Югозападен многопрофилен център за лечение на раковите заболявания към Университетска болница Тюбинген 
(Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart (Südwestdeutsches Tumorzentrum)
Имейл: ccc@med.uni-tuebingen.de
Web: https://www.medizin.uni-tuebingen.de/Patienten/Zentren/Tumorzentrum+CCC+T%C3%BCbingen_Stuttgart-port-10443-p-762.html

Многопрофилен център за лечение на раковите заболявания към Университетска болница Улм
(Comprehensive Cancer Center Ulm)
Формуляр за контакт: https://www.uniklinik-ulm.de/comprehensive-cancer-center-ulm-cccu/kontakt.html
Web: https://www.uniklinik-ulm.de/comprehensive-cancer-center-ulm-cccu.html

Многопрофилен център за лечение на раковите заболявания към Универитетска болница Фрайбург
(Tumorzentrum Freiburg CCCF) 
Имейл: cccf-ambulanzanmeldung@uniklinik-freiburg.de
Web: https://www.uniklinik-freiburg.de/cccf.html

Университетски център за лечение на раковите заболявания Франкфурт
(Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen Frankfurt)
Имейл: info-uct@kgu.de
Web: https://www.uct-frankfurt.de/

Национален център за изследване на раковите заболявания към Университетска болница Хайделберг 
(Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg)
Формуляр за контакт: https://www.heidelberg-university-hospital.com/treatment-inquiry-appointment/
Web: https://www.nct-heidelberg.de/

Университетски център Хубертус Валд за лечение на раковите заболявания Хамбург
(Hubertus Wald Tumorzentrum Universitäres Cancer Center Hamburg)
Имейл: patients@uke.de
Web: https://www.uke.de/kliniken-institute/zentren/universit%C3%A4res-cancer-center-hamburg-(ucch)/index.html