https://www.flickr.com/photos/149561324@N03автор на изображението marcoverch

Какви са вариантите за финансиране на лечение в чужбина през здравната каса?

Стандартните възможности за финансиране на планирано лечение в чужбина са няколко.

  1. Организиране на кампания по събиране на средствата в рамките на благотворителни мероприятия
  2. Чрез ДМС-кампания – информация за кандидатстването за DMS-номер можете да намерите тук: https://dmsbg.com/kak-da-kandidatstvate/, а за това как изглежда една добра ДМС-кампания, тук: http://lekuvam.se/как-изглежда-една-добра-дмс-кампания/
  3. Поемане на разходите от НЗОК.

Поемане на разходите от НЗОК.

За финансиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да кандидатствате или с формуляр S2, или с предварително разрешение на управителя на НЗОК.

Ако изберете варианта с предварително разрешение, ще трябва сами да заплатите за лечението, а от НЗОК след това ще възстановят средствата (или ако те надвишават цената на същото лечение в България, НЗОК ще възстанови само част от тях, равна на цената на лечението в България). Пълните текстове на наредбите можете да намерите тук: https://www.nhif.bg/web_content?id=210997&search=1&sKey=предварително+разрешение&searchType=3

Важно: Практиката показва, че предварително разрешение се издава по-бързо от формуляр S2, но тъй като той покрива само сумата, която същото лечение би струвало у нас, разликата в платената сума в чужбина от пациента и възстановената сума от НЗОК може да бъде огромна!

Ако кандидатствате за финансиране с формуляр S2, част от документацията, която ще трябва да предоставите включва:

  • Документи за самоличност
  • Актуална медицинска документация, доказваща настоящото здравословно състояние и евентуално проведеното до момента лечение
  • Писмено потвърждение от конкретно лечебно заведение в държава от ЕС за вида на предстоящото лечение там с посочен период, в който може да се проведе необходимото планово лечение (с начална и крайна дата)
  • Документ, издаден от чуждото лечебното заведение, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение от НЗОК, ще бъде проведено в тази болница срещу представяне на формуляра S2
  • Попълнени декларации по образец

За да получите необходимите оферта и потвърждение от чуждестранното лечебното заведение трябва да отправите писмено запитване. Повече информация за това как да го направите и за какво е добре да се внимава можете да намерите тук:

Бихме искали да Ви обърнем внимание на това, че НЗОК има задължение да изиска по служебен път от лечебното заведение, провеждало досегашното лечение всички документи, посочени в т.2 като необходими за разглеждане на заявлението Ви (актуална медицинска документация). Това задължение произтича от чл. 25, ал. 2 на Наредбата от 27.03.2019та за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане. Пълният текст на Наредбата можете да намерите тук: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/03/29/naredba__2__ot_27_mart_2019_g.pdf?fbclid=IwAR2bX-gU2cwd1KyIwOw-iqIg5beEKnx5OLNDunvoHxZlzCnmwUkR44Ul3SA.

На https://www.nhif.bg/page/1794 ще намерите информация за реда и изискванията при кандидатстване за финансиране на лечението на деца, а на https://www.nhif.bg/page/1795 – за финансиране на лечението на непълнолетни.

На https://www.nhif.bg/page/62 ще намерите образци на необходимите формуляри, както и подробна информация относно реда на кандидатстване и обработка на запитванията и за двата варианта на поемане на разходите.


Последни публикации:

Лечение без граници © 2019 All Rights Reserved