https://www.flickr.com/photos/149561324@N03автор на изображението marcoverch

Какви са вариантите за финансиране на лечение в чужбина през здравната каса?

Стандартните възможности за финансиране на планирано лечение в чужбина са няколко.

 1. Организиране на кампания по събиране на средствата в рамките на благотворителни мероприятия
 2. Чрез ДМС-кампания – информация за кандидатстването за DMS-номер можете да намерите тук: https://dmsbg.com/kak-da-kandidatstvate/, а за това как изглежда една добра ДМС-кампания, тук: http://lekuvam.se/как-изглежда-една-добра-дмс-кампания/
 3. Поемане на разходите от НЗОК.

Поемане на разходите от НЗОК.

За финансиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да кандидатствате или с формуляр S2, или с предварително разрешение на управителя на НЗОК. За пенсионери, както и трансгранични работници и близките им, формуляр S1 също е на разположение.

Ако изберете варианта с предварително разрешение, ще трябва сами да заплатите за лечението, а от НЗОК след това ще възстановят средствата (или ако те надвишават цената на същото лечение в България, НЗОК ще възстанови само част от тях, равна на цената на лечението в България). На уебсайта на НЗОК можете да се запознаете и с пълните текстове на наредбите.

Важно: Практиката показва, че предварително разрешение се издава по-бързо от формуляр S2, но тъй като той покрива само сумата, която същото лечение би струвало у нас, разликата в платената сума в чужбина от пациента и възстановената сума от НЗОК може да бъде огромна!

Ако кандидатствате за финансиране с формуляр S2, част от документацията, която ще трябва да предоставите включва:

 • Документи за самоличност
 • Актуална медицинска документация, доказваща настоящото здравословно състояние и евентуално проведеното до момента лечение
 • Писмено потвърждение от конкретно лечебно заведение в държава от ЕС за вида на предстоящото лечение там с посочен период, в който може да се проведе необходимото планово лечение (с начална и крайна дата)
 • Документ, издаден от чуждото лечебното заведение, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение от НЗОК, ще бъде проведено в тази болница срещу представяне на формуляра S2
 • Попълнени декларации по образец

За да получите необходимите оферта и потвърждение от чуждестранното лечебното заведение трябва да отправите писмено запитване. Повече информация за това как да го направите и за какво е добре да се внимава можете да намерите тук:

Бихме искали да Ви обърнем внимание на това, че НЗОК има задължение да изиска по служебен път от лечебното заведение, провеждало досегашното лечение всички документи, посочени в т.2 като необходими за разглеждане на заявлението Ви (актуална медицинска документация). Това задължение произтича от чл. 25, ал. 2 на Наредбата от 27.03.2019та за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане. Пълният текст на Наредбата можете да намерите тук: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/03/29/naredba__2__ot_27_mart_2019_g.pdf?fbclid=IwAR2bX-gU2cwd1KyIwOw-iqIg5beEKnx5OLNDunvoHxZlzCnmwUkR44Ul3SA.

На https://www.nhif.bg/page/1794 ще намерите информация за реда и изискванията при кандидатстване за финансиране на лечението на деца, а на https://www.nhif.bg/page/1795 – за финансиране на лечението на непълнолетни.

На https://www.nhif.bg/page/62 ще намерите образци на необходимите формуляри, както и подробна информация относно реда на кандидатстване и обработка на запитванията и за двата варианта на поемане на разходите.


Последни публикации:

Recent Comments

 • Как да получим оферта за лечение от чуждестранно лечебно заведение? – Лечение без граници

  Friday, 07 Feb, 2020

  […] Щом получите оферта за лечение, можете да подадете заявление за финансирането му от НЗОК. Повече информация за тази процедура можете да намерите на нашата страница тук. […]

 • Най-добрите онкологични центрове в Германия – Лечение без граници

  Thursday, 16 Jul, 2020

  […] Когато получите оферта за лечение, можете да подадете заявление за финансирането му от НЗОК. Моля, обърнете внимание на допълнителните документи, които са необходими при заявка за финансиране на трансплантация. Те са описани на уебсайта на НЗОК. Повече информация за процедурата […]

Comments are closed.

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved