Горещи линии в България

горещи линии
Всеки от нас има моменти, в които не се чувства добре и иска да поговори с някого. Понякога е по-лесно този някой да е непознат.
Ако сте изпаднали в затруднено положение, чувствате се силно разстроени, депресирани или имате криза, не се колебайте да се обадите на някоя от посочените горещи линии в България – те са подготвени да Ви окажат подкрепа!
В случай, че Вие или Ваш близък има мисли за самонараняване или самоубийство, обадете се на телефона за спешни случаи 112.
Помнете, че не сте сами и винаги има кой да помогне!

Още по темата:

Психично здраве

Полезни връзки

Информационни видеа

Блог

Български червен кръст – Телефони на доверието
София  – 02/81 64 892
Ямбол – 046/662 904

Може да се свържете с телефона на доверието, за да поговорите с някого за проблемите, които Ви заобикалят и начина, по който се чувствате.

Фондация „Анимус“
Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – тел. 02 981 76 86
За населени места от България се избира с код на София – 02
От чужбина: + 359 2 981 76 86

Държавна агенция за закрила на детето
тел. (+ 359) 2 933 90 10
Email: sacp@sacp.government.bg

Дружество на Психолозите в България (ДПБ)
Телефон: 0888 429 730 или 0895 922 421

АРЗ „Солидарност“
Дневна терапевтична общност за за рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт
http://www.solidarnost-bg.org/

Националната Информационна Линия за наркотици и алкохол 
http://drugsinfo-bg.org/bg/