Лечение в ЕС: свободни сте да избирате

Директивата 2011/24/ЕС е закон, регулиращ достъпа на европейски граждани до медицински грижи в ЕС и касае правата на всички здравноосигурени в страна-членка на ЕС.

Read More