Психотерапия: видове, предимства и недостатъци

Автор: Ния Илиева

Психичното здраве е тема, която във време на увеличен стрес и изолация като сегашното става все по-актуална. Изследванията в последните две десетилетия на редица психични заболявания като депресията, биполярното разстройство и паник-атаките доказват, че те не са въпрос на личен избор, а на стотици фактори като когнитивни механизми, здравословно състояние и стрес.

Все по-често засегнатите от психични заболявания имат спешна нужда от професионална помощ, а именно – психотерапия. И въпреки това повечето хора я пренебрегват като предназначена за “повредени хора”. Посещаването на психотерапевт често бива премълчавано и приемано за нещо срамно и ненужно. Главната причина е ниската информираност за видовете и протичането на психотерапията, ролята на психотерапевтите в лечението на психичните заболявания и стигматизирането на психично болните. Тези фактори допринасят за това проявата на сериозни психични симптоми да бъде пренебрегната до степен на хронифициране (т.е. симптоматиката да се вкорени и да не може да бъде лесно премахната). 

По данни на Eurostat (2019) 7,2% от населението на Европа страда от хронична депресия (54 милиона от 751  милиона души). В последните две години броят на заболелите се е увеличил значително. 

Нормализирането на психичните симптоми води и до други последствия – времето от първите появи на симптомите на обсесивно-компулсивно разстройство и първата потърсена терапия може да трае до седем години – време в което разстройството непрестанно се влошава. 

За да се избегне хронифицирането на психичните разстройства, е изключително важно терапията да бъде започната колкото се може по-скоро. За нейния успех е ключова информираността на пациента за възможните видове терапия и избора на най-ефективната.  

В тази статия ще ви представим накратко едни от най-популярните у нас течения на психотерапията и какви предимства и недостатъци носят те със себе си.  

Когнитивно-поведенческа психотерапия 

Това е едно от най-популярните течения в психотерапията. Мотото на когнитивно поведенческите терапевти е следното: мислите, емоциите, които следват от тях, и най-вече поведението ни могат да бъдат “научени”. Съответно. ако част от тези мисли, емоции и поведение водят до трудности в ежедневието ни, нови механизми, които ни влияят позитивно, могат да заместят проблемното поведение. 

Типичен елемент на поведенческата терапия е например анализът на конкретни ежедневни проблеми. Често се използват поведенчески упражнения,  които могат да се изпълняват както открито (в сесията или като домашна работа), така и скрито, тоест само във въображението на пациента. 

Предимства: Тъй като терапията се фокусира върху “научаването” на нови поведенчески и когнитивни механизми, наученото може да бъде приложено в случай, че психичното заболяване се завърне.  

Недостатъци: Когнитивно-поведенческата терапия се фокусира главно върху симптомите, а не върху подсъзнателните причини за психичните заболявания.  Работи се основно с настоящето на пациента. 

Психоанализа 

Психоанализата произтича от учението на Зигмунд Фройд и е може би най асоциираното с психотерапията течение. Основен предмет на психоанализата е подсъзнанието и анализата на конфликтите, които биват предизвикани в него.  Особено важни са миналото на пациента и процесите в подсъзнанието, които то предизвиква. 

Основна тема при психоанализата не са симптомите, а причината за заболяването.  Препоръчителни са срещи с терапевта няколко пъти в седмицата, а терапията може да продължи до няколко години. Крайната цел е промяната на структурата на подсъзнанието и разрешаването на конфликтите, причиняващи психичното заболяване.  

Предимства: На пациента бива отделено изключително много време (около 4- 5  часа на седмица), нещо, което е рядкост при другите видове психотерапия.  Психоаналитиците също така са много добре обучени да разпознават и тълкуват реакциите и чувствата на клиентите си.  

Недостатъци: Терапията продължава с години. Доказателствата за нейната ефективност и до днес остават смесени. Фокусът също така е почти винаги отправен към миналото, а не към сегашните симптоми и проблеми на пациента.  

Системна психотерапия

Едно от най-новите доказани течения на психотерапията. Основният принцип на системната терапия е следният: психичните заболявания не са признак на проблем на индивида, а на “социалната система”, в която той живее. Тази система може да бъде неговото семейство, колегите му, съучениците му. Ключът към лечението на психичните проблеми често се крие в разпознаването на конфликти и негативни начини на общуване в социалната система и тяхното разрешаване. Фокусът се поставя върху връзките с околните и как те влияят на психичното състояние на всички участващи.  

Предимства: На пациентите се дава възможността да преосмислят комуникацията с близките си и да променят начина си на общуване. Основната задача в края на терапията е негативните механизми, които са се автоматизирали в системата, да бъдат преосмислени и заменени с по-позитивен начин на общуване. 

Недостатъци: За разлика от други течения, системната терапия не диагностицира психичните заболявания като такива. Тъй като се препоръчва цялото семейство/система да присъства, отделеното време на всеки индивид е значително по-малко. 

Арт терапия 

Целта на арт терапията е създаването на творби, изобразяващи вътрешните процеси на пациента, като тяхното изобразяване подпомага преработването и осмислянето на травми и вътрешни конфликти. За провеждането на този тип терапия не е нужен талант в рисуването или музиката, а готовност за изразяване и креативност в изправянето срещу емоционалните проблеми на участващия.  

Предимства: Този вид терапия дава възможността вътрешните конфликти на пациента да бъдат предадени не само чрез думи и поведение, но и невербално. Визуалната среща с психичния проблем може да има терапевтичен ефект. Възможността за невербална комуникация е особено полезна при работа с  пациенти, засегнати от деменция или разстройство на развитието. 

Недостатъци: Все още няма единен модел за обучение на арт-психотерапевти. Това означава, че методите на два арт-психотерапевта могат да се различават значително един от друг и ефективността им да варира.  

Психодрама 

При психодрамата междучовешки конфликти и емоционални проблеми са представени под формата на театрална пиеса. По този начин те биват преработени и анализирани заедно с психотерапевта. Теориите на психоанализата и системната терапия играят особено важна роля при анализа на театрално представените проблеми на пациента.  

Предимства: Психодрамата може да допринесе за развиването на социални компетентности и да помогне на пациента да изживее емоционалните си проблеми по невербален път.  

Недостатъци: Тъй като основна предпоставка за участието в психодрама са самоувереността и креативното общуване с другите участници, тя не се препоръчва за хора, за които този тип ситуация би довела до напрегнатост и голямо психическо натоварване. Прякото влияние на психодрамата върху симптомите на повечето психични заболявания все още седи под въпрос.  

Без значение кое течение на психотерията ще изберете за Вашето лечение,  имайте предвид, че най-решаващи са следните фактори:  

Връзката ви с терапевта 

Чувствате ли се сигурни в общуването си с Вашия терапевт? Въпросите му Ви карат да се замислите над актуалната ви ситуация или ви карат да се чувствате неудобно? Ако връзката с Вашия терапевт ви натоварва, е препоръчително да потърсите друг психотерапевтичен кабинет.  

Характерът на терапевта

Споделяте ли едни и същи ценности с терапевта си? Поставя ли терапевтът фокус върху темите, които Вие смятате за важни? За успеха на една терапия е важно да установите приемственост на характерите на двамата участващи, за да се избегнат конфликти, които да влошат състоянието Ви

Доверието Ви в успеха на терапията

Мотивацията ви и инвестицията Ви в успеха на психотерапията са основните фактори, които ще допринесат за нейния успех.  

Имате трудности и не можете да намерите правилния психотерапевт?  Линк към регистъра на Българската асоциация по психотерапия:  https://www.psychotherapy-bg.org/registur/  

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/edn-20210910-1