Покриване на разходите при трансгранично лечение

Ако живеете в Европейския съюз или в Европейската икономическа зона, вероятно ще имате достъп до следните четири здравни пътеки, които са описани по-долу. Може да използвате информацията като ръководно начало и да се обърнете към здравно лице за допълнителна информация.

Photo by Josh Appel on Unsplash

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved