автор на изображението: Мария Чешмеджиева

Покриване на разходите при трансгранично лечение

  •  Виктория Илчева
  •  April 29, 2021
  •  Uncategorized

Ако живеете в Европейския съюз или в Европейската икономическа зона, вероятно ще имате достъп до следните четири здравни пътеки, които са описани по-долу. Подробна информация за всяка от тях можете да намерите в раздел Здравни права в ЕС. Може да използвате информацията като ръководно начало и да се обърнете към здравно лице за допълнителна информация.

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved