Петиция Фонд за лечение на деца

Петиция: За работещ Фонд за лечение на деца

Фондът за лечение на деца отговаря за финансирането на лечения на български деца, както в чужбина, така и в България. При управлението на директора в оставка проф. Пилософ, работата на фонда масово не са спазвани срокове за обработка на молби, липсва прозрачност и адекватна комуникация с родители, премахнат е публичният регистър на кандидатствалите за финансиране. Правилникът на фонда е променен, което води до очаквани проблеми.
С приятелите ни от ”Спаси, дари на…” ви призоваваме да подпишете петицията за работещ Фонд за лечение на деца. Вярваме, че всяко дете трябва да има достъп до качествено здравеопазване.

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved