Не намираме нужните лекарства в България. Опция ли е чужбина?

Ефектите от пандемията се отразяват в много аспекти от живота ни. Един от тях е дефицитът на лекарства, който е на лице както в България, така и в други европейски страни. Причина за това е нарушената верига на доставки на вещества от Китай и Индия, което превръща производството на лекарства в световен проблем. И тъй като все повече български пациенти са в неуспешно търсене на медикаменти в родината, те прибягват до възможността да открият жизненоважното лекарство в чужбина. Екипът ни се опита да проучи какво трябва да знаем и да предприемем, ако решим да потърсим животоспасяващия медикамент в друга държава членка на ЕС (по-конкретно в Германия, Австрия или Франция). 

Директивата 2011/24ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, влезнала в сила на 24 април 2011 г., ни дава значими права като граждани на Европейския съюз, касаещи здравето ни. Едно от тях е, че рецепта, която е предписана в една държава членка на ЕС, може да бъде изпълнена във всяка друга държава членка на ЕС. Казано с други думи, с рецептата ни, предписана от България, можем да потърсим лекарство в чужбина [1]

Мога ли като частно лице да поръчвам лекарства без рецепта?

Като частно лице можете да поръчвате само лекарства без рецепта от аптеки в чужбина, при условие на лична употреба и в съответните количества като краен потребител [2]. Тук са няколко сайта на аптеки в Германия, които предлагат доставка до България:

mycare.de

ipill.de

myapo.de

Разрешена ли е доставката на лекарствени продукти с рецепта в рамките на ЕС?

В Германия и Австрия продажбата на лекарства с рецепта по интернет е забранена. Австрийските и немските аптеки нямат право да изпращат лекарства с лекарско предписание както в страната, така и в чужбина. Това важи дори ако закупуването на лекарства с лекарско предписание е разрешено в съответната друга държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Рецептата се отнася за държавата, от която искаме да купим медикамента – ако за съответния медикамент е нужна рецепта в България, но не и в Германия или Австрия, то той може да бъде изпратен по пощата. Медикаменти, за които е нужна рецепта в Германия, може да видите тук, в Австрия тук, във Франция тук

А може ли познат/роднина/приятел от чужбина да ми изпрати съответния медикамент, след като му изпратя рецептата от България?

Краткият отговор е: Да, може. Но има условия, за които трябва да внимаваме:

Много лекарства не могат да бъдат продадени без рецепта. Хубавата новина е, че по директивата 2011/24ЕС за мобилност на пациентите медикаменти, които са предписани в една държава от ЕС, могат да бъдат закупени от друга страна членка.

Не съществува специфичен формуляр или формат за рецепта, която ще използвате (или изпратите на познат/роднина/приятел, който ще купи медикамента за Вас) в друга страна от ЕС. В повечето случаи рецептата, която бихте използвали в страната, в която е издадена, би трябвало вече да съдържа достатъчно информация, за да я използвате в друга страна от ЕС. Тя трябва да съдържа поне следната информация:

  • Данни за пациента: фамилно и собствено име (изписани изцяло) и дата на раждане, дата на издаване на рецептата; 
  • Данни за лекаря, предписал рецептата: фамилия и име (изписани изцяло), професионална квалификация, данни за пряк контакт, служебен адрес (включително държавата) и подпис (писмен или цифров);
  • Данни за предписания продукт: общоприетото му наименование (а не търговското наименование, което може да е различно в друга държава), формат (таблетка, разтвор и т.н.), количество, сила и доза. 

Ако смятате, че ще ви се наложи да получите рецепта в чужбина, или ако ви е издадена рецепта в чужбина, която ще трябва да получите в родната си страна, проверете дали лекарят е включил цялата тази информация. По този начин можете да сте сигурни, че фармацевтът в друга страна от ЕС ще може лесно да разбере рецептата и правилно да определи исканото от вас лекарство и неговата доза.

Издаването на рецепти се подчинява на правилата на страната, в която се издават. Това означава, че фармацевтът ще прилага националните правила при отпускането на лекарството ви – например ограничения във времето или дозата[3].

Когато вашият познат/роднина/приятел изпраща медикамент по куриер, то той трябва да опомене пред съответната фирма, че става въпрос за изпращане на лекарско с лекарско предписание. Вероятно куриерската фирма ще иска от него следната информация (но са възможни различия при различни куриерски фирми):

  • Видът на лекарствата и количеството, което иска да изпрати;
  • Да посочи дали медикаментът се отпуска само по лекарско предписание и дали съдържа пристрастяващи вещества;
  • Да провери дали лекарствата, които иска да изпрати частно по пощата, или веществата, на които се основават, са разрешени в страната на пребиваване (България) [4].

В заключение, проблем с недостига на лекарства се наблюдава не само в България, но и на европейско и световно ниво. Въпреки това, шансът да открием определен медикамент в чужбина е обнадежадващ, макар не и гарантиран. А тук накратко за какво да внимаваме, ако решим да закупим медикамент от чужбина:

  1. Ако медикаментът може да бъде закупен без лекарско предписание в съответната държава, то той може да бъде поръчан директно от аптека в чужбина (важи за Германия, по-горе може да видите примери за аптеки, от които може да поръчате медикамент);
  2. Ако за медикамента е нужно лекарско предписание, то лекарят в България трябва да издаде рецепта, която да бъде предоставена на аптеката в държавата членка на ЕС. След като медикаментът е закупен от аптеката, може да бъде изпратен към България чрез куриерска фирма. Аптеките нямат право да изпращат лекарства, за които е нужно лекарско предписание в чужбина.  

Автор: Надежда Тодорова

Изображение: Foto von Roberto Sorin auf Unsplash

Информацията, представена в тази статия, е на базата на опоменатите източници, към 12.02.2023. Лечение без граници не носи отговорност за бъдещи промени. Допълнителни възможнoсти, които не са опоменати в статията, също не са изключени.


[1]https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/patientenmobilitaetsrichtlinie.html#:~:text=Nach

[2]https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Sendungen-innerhalb-der-EU/Einschraenkungen/Arzneimittel/arzneimittel_node.html#:~:text=Arzneimittel%2C%20die%20in%20einem%20anderen,Sie%20auf%20dem%20Postweg%20erhalten

[3]https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_en.htm

[4] https://www.eurosender.com/de/pack-ship/medikamente