Нашите принципи

  • Виктория Илчева
  • May 25, 2020

“Лечение без граници” е финансово независима организация, работеща изцяло на доброволни начала.
Един от основните ни принципи е, че членовете на екипа не изискват, не очакват и не приемат заплащане за работата си или покриване на евентуални разходи.
За нас е достатъчно възнаграждение, че можем да помогнем в един несъмнено труден и натоварен период, какъвто е лечението зад граница.

 

Всички медицински решения следва да бъдат взети от пациента, а нашата роля е да го подкрепим с превод и информация.
Поемайки случай, доброволците ни се съгласяват да оставят настрана личните си виждания или вяра и да превеждат безпристрастно комуникацията с медицинския персонал.
Ние не даваме съвети, касаещи лечението, дори и, както се е случвало, пациентът сам да попита за мнението ни.

 

 

Екипът ни спазва строга конфиденциалност по отношение на всеки пациент, свързал се с нас. Не споделяме под никаква форма информация за пациентите или близките им с трети лица без изричното им съгласие.
Информацията се обработва и съхранява в съответствие с Европейския регламент за защита на личните данни. Във връзка с него е важно и всички пациенти да подават запитванията си през формуляра за контакт.

 

За нас е от изключителна важност да продължим да се развиваме и да оказваме възможно най-пълноценна подкрепа както на пациентите, потърсили нашата помощ, така и на членовете на екипа ни.
Затова и винаги се радваме да чуем обратна връзка, предложения, притеснения, идеи, впечатления…

 

 

При изготвянето на Етичния Кодекс на “Лечение без граници” екипът ни се води по Етичния Кодекс на Международната асоциация на медицинските преводачи (IMIA Code of Ethics).

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved