Здравни права в Ирландия

Коронавирус: здравните ми права като временен работник в Ирландия

От месеци Европа и светът се намират в извънредно положение, предизвикано от пандемичната вълна на вирусната инфекция COVID-19, причиняваща т.нар. Коронавирус.  За да се забави на разпространението на вируса и така не само непосредствено да бъде опазено общественото здраве, но и здравните системи да имат възможност за адекватна реакция, множество ограничения са в сила. Едно от основните сред тях е временното ограничения на пътуванията, особено на международните такива.

Въпреки това, в последните седмици стана ясно, редица западноевропейски страни разчитат на работна ръка от източна Европа за спасяването на земеделските си продукции. Затова и се организират специални възможности за сезонните работници в този отрасъл, включително транспорт с чартърни полети.

Предстои Ви да заминете за Ирландия като сезонен работник, но не сте сигурни какви са вашите здравни права в Ирландия? Знаете ли какво да направите, ако имате симптопми на коронавирус? 

За Ваше улеснение, в тази статия събрахме полезни информация и контакти, свързани със здравните Ви права в тази необикновена ситуация.

С кого да се свържа ако се почувствам зле или имам опасения, че съм заразен/а?

Ако започнете да проявявате симптоми, стандартната процедура е да позвъните на личния си лекар. При временно пребиваване в страната (когато нямате личен лекар), можете да се свържете с ирландските здравни служби относно коронавируса на телефонен номер 1913. Телефонът за спешни случаи е този за ЕС – 112.

Какви здравни документи са ми необходими, ако работя временно в Ирландия? 

Ако сте командирован/а от българска фирма да работите в друга страна от Европейския Съюз, имате право на медицинска помощ дори и когато продължавате да сте здравноосигурен/а в България. За целта Ви трябва европейски формуляр S1/S072. Със същия формуляр могат да се регистрират членове на семейството Ви, които Ви придружават, стига здравноосигурителните им права в България да не са прекъснати. 

Преди да заминете, ще трябва да подадете документи в Националната агенция за приходите (НАП) за издаване на удостоверение А1. Копие от този формуляр се прилага към заявлението пред РЗОК (по местоживеене) за издаване на S1/S072. 

Когато пристигнете в Ирландия трябва да се регистрирате към местната здравноосигурителна институция (HSE). За целта трябва да представите лична карта и попълнения формуляр S1.

Така в Ирландия ще можете да ползвате медицинска помощ в пълният обем гарантиран и за местните. Ако отидете временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадена от НЗОК.

След като се върнете окончателно в България, трябва да се обърне към РЗОК по местоживеене, за да се прекрати действието на издадения формуляр.

Ако договорът Ви за работа е не с българска, а с немска компания, то е необходимо да предоставите на работодателя си копие от горепосочения формуляр А1 (Portable Document A1). Всички други описани стъпки за достъп до здравни услуги остават непроменени.

Имам ли право на помощ, ако не съм здравноосигурен/а?

Всеки има право на медицинска помощ. Ако не сте здравноосигурен/а нито в Ирландия, нито в България, и имате нужда от лечение в Ирландия, разходите по него ще са за Ваша сметка по ставките за частни пациенти, определени от лечебното заведение.

С кого да се свържа, ако мисля, че моите здравни права в Ирландия са нарушени?

Вашата Европа – Съвети” Ви предоставя възможността да се свържете с правните експерти от Европейската служба за граждански съвети. Те могат да ви предоставят съвет за Вашия конкретен проблем на предпочитания от Вас език до седмица. За всички граждана на ЕС тази консултация е безплатна. Ако имате нужда от допълнителна информация, посетете сайта на неправителствената организация (достъпен само на английски език).

Ако имате проблем с обществена институция, се обърнете към Европейската комисия, като попълните формуляра на страницата.

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved