За пациенти

 • kosharevska
 • August 9, 2016

Ако имате нужда от нашата помощ, независимо дали е за превод на място или непрофесионален съвет за следващите стъпки на лечението Ви (или това на Ваш близък), попълнете формуляра по-долу. Ще Ви отговорим възможно най-бързо по имейл – моля следете входящата си поща, както и папката със спам.

Ако имате нужда от превод на място, моля да посочите във формуляра мястото (град, държава и име на лечебното заведение) и времето (дата и, доколкото Ви е известно – час) на предстоящите разговори. Ако все още нямате точен график на лечението, моля да упоменете това във формуляра.

За моментите, в които до Вас няма преводач, екипът на Лечение без граници изготви болнични разговорници. Те обхващат широк набор от теми и изрази, необходими в болнична среда – от органите на тялото, през често срещани заболявания и алергии до стандартни въпроси и отговори при преглед. С помощта на разговорниците, пациентът може да обясни на медицинския персонал как се чувства и да отговори на прости въпроси. Разговорниците нямат за цел да заместят работата на професионалните преводачи или нашите доброволци, а по-скоро да я допълнят и улеснят. За повече информация: Разговорници

Ако искате да станете част от нашия екип от доброволци, можете да намерите повече информация тук http://lekuvam.se/набираме-доброволци/

  Съгласен/а съм предоставените от мен данни да бъдат обработени от Лечение без граници и споделени с трети лица, когато това е необходимо, за да ми бъде оказано нужното съдействие.

  Запознах се с правата и задълженията си на пациент

  Декларирам, че аз се нуждая от вашите услуги в лично качество.Декларирам, че съм родител или настойник на лице, ненавършило 14 години, нуждаещо се от вашите услуги.Декларирам, че съм упълномощен от пациента или негов родител или настойник и действам единствено в техен интерес

  Обръщайки се към Лечение без Граници за безвъзмездна подкрепа в контекста на лечението си зад граница, пациентът има право на:

  • Грижа: уважително, коректно и внимателно отношение от страна на доброволеца
  • Безпристрастност: обективност в предоставените информация и превод, без изразяване на лично мнение по въпроси, касаещи лечението –
  • Дискретност: строга конфиденциалност по отношение на случая от страна на екипа ни
  • Прозрачност: изчерпателна информация относно нивото на владеене на местния език от страна на доброволеца
  • Отказ от услугите ни или свързване с друг доброволец

   

  Същевременно пациентът е длъжен да

  • уважава личните време и пространство на доброволеца и да зачита поставените от него/нея граници
  • не предоставя контактите на доброволци на трети лица
  • предоставя възможно най-точна и навременна информация за ситуацията и периодите, в които има нужда от съдействие

  Вие имате право на достъп, на информация, на корекция, на изтриване, на преносимост на данните  и на отказ на съгласие. За повече информация, вижте нашата Информация за защита на личните данни и изпратете имейл на treatmentwithoutborders@gmail.com, съдържащ информация за действията, които искате да предприемем.

  Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved