Информация

Екипът на Лечение без Граници събира информация за лечение в чужбина, която иначе може да е разпокъсана и неясна. Разработихме редица материали, които да Ви помогнат да напаравите информиран избор за лечение в чужбина. Те обхващат няколко основни теми:

Правата ми в ЕС: В този раздел можете да намерите подробна информация за здравните Ви права в Европейския Съюз, както и различните административни процедури, които са свързани с тях.

Информация за болници: Тук можете да се информирате за редица болници в чужбина, с които екипът ни има опит, било то във връзка с лечението на конкретно заболяване или пък на общо основание. Този списък не е изчерпателен, а екипът ни не изказва предпочитания към конкретни болници – целта ни е просто да споделим инфорамция за някои от болниците, в които сме превеждали.

Как да…: Чудите се как човек може да се свърже с болница в чужбина или какви са възможностите за финансиране на лечение? Тук ще намерите отговорите на тези и още много въпроси и допълнителна информация за лечение в чужбина.

Полезни връзки: Тук ще намерите връзки към уебсайтовете на редица български и чуждестранни институции, които могат да ви помогнат при подготовката за лечение в чужбина.

Психично здраве

Психичното и физическо здраве вървят ръка за ръка. Екипът ни се стреми да премахне стигмата около психическото здраве, която често се среща в България, а и не само. В раздел Психично здраве сме събрали  информация за горещите линии в България, както и много други полезни ресурси.

Последни публикации

Научете повече

Здравни права в ЕС

Болници в чужбина

Как да…

Полезни връзки

Психично здраве