Здравни права в ЕС

  • Виктория Илчева
  • May 25, 2020

В този раздел можете да намерите подробна информация относно здравните Ви права в Европейския Съюз, както и за различните административни процедури, които са свързани с тях.

Не намираме нужните лекарства в България. Опция ли е чужбина?

Ефектите от пандемията се отразяват в много аспекти от живота ни. Един от тях е дефицитът на лекарства, който е на лице както в България, така и в други европейски страни. Причина за това е нарушената верига на доставки на вещества от Китай и Индия, което превръща производството на лекарства в световен проблем. И тъй

Законодателни разпоредби за отпуск на лицата, полагащи грижи за болно дете или други близки роднини

Автор: Марта АнтоноваСнимка: CDC@cdc , unspash.som Преди две години, на 2-ри август 2019 г., влезе в сила нов европейски законодателен акт: Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Макар че основният фокус на директивата е намаляването на дисбаланса между половете в работната среда и осигуряването на

ЕЗОК: Милиони жители на Обединеното кралство ще запазят правото си на реципрочна здравна помощ – но само ако са граждани на ЕС

Пътуващите британци вероятно ще изгубят правото си на безплатно лечение в Европа след почти 50 години. По-малко от месец преди края на преходния период за Брекзит няма и следа от обещаната от правителството алтернатива на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК). От The Independent потвърждават, че милиони британски жители ще имат право на безплатно или много евтино

Европейско трансгранично здравеопазване: произход, цели и предизвикателства

Един въпрос, който спечели значително научно, политическо и обществено внимание през последното десетилетие, е европейското трансграничното здравеопазване. Работи ли добре? Ефективно ли е? Струва ли си? Понастоящем темата присъства предимно в социалните науки – или в европейски и национални анализи – от гледна точка на нейните правни рамки, казусите на отделни държави или в някои

Коронавирус: здравните ми права като временен работник в Германия

Разберете повече за вашите здравни права в Германия като сезонен работник и какво да направите, ако имате симптоми на коронавирус

Коронавирус: здравните ми права като временен работник във Великобритания

Разберете повече за вашите здравни права във Великобритания като сезонен работник и какво да направите, ако имате симптоми на коронавирус

Коронавирус: здравните ми права като временен работник в Италия

Работите в Италия, но не сте сигурни как да подсигурите здравето си и какво да направите, ако имате сиптоми на коронавирус?

Здравеопазване в чужбина за работници и пенсионери по процедурата S1

Работите или сте пенсионер в чужбина?
Имате право на здравеопазване в чужбина по процедурата S1.

Достъп до лечение в чужбина, когато то не е възможно у нас: планирано лечение с процедурата S2

Регламенти (ЕС) 883/2004 и 987/2009 за координация на системите за социална сигурност – S2 Регламентите за координация на системите за социална сигурност посочват, че всички постоянни жители на Европейския съюз, които допринасят към здравноосигурителната система на държава-членка, имат право на планово медицинско лечение във всички останали държави от ЕИП и Швейцария. Разходите ще бъдат покрити,

Лечение в ЕС: свободни сте да избирате

Директивата 2011/24/ЕС е закон, регулиращ достъпа на европейски граждани до медицински грижи в ЕС и касае правата на всички здравноосигурени в страна-членка на ЕС.

Неотложна медицинска помощ в чужбина с ЕЗОК

поред Регламента за координация на системите за социална сигурност правото на неотложна здравна грижа в други страни от ЕИЗ е предоставено на всички европейски граждани с валидно здравно осигуряване при представянето на тяхната Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Научете повече за различните здравни пътеки по които имате достъп до лечение в ЕС и открийте коя е правилната за Вас: обобщение

Научете повече:

Информация

Болници в чужбина

Как да…

Полезни връзки

Психично здраве

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved