За общото между лечението в чужбина и занаятите

Вече трети месец екип Социална политика усилено подготвя своите два многообещаващи проекта, с които се надява да направи поредната крачка към положителна промяна за България.

Лечение без граници

Лечение без граници е първият проект, зад който застанаха една част от екип Социални политики, малка част от Журналистическия екип и екип Култура. Написване на наръчник за лечение на българи в чужбина, изграждане на мрежа от доброволци, помагащи със съвети и придружаване на българите извън граница, и създаването на активна онлайн платформа на инициативата са някои от амбициозните цели на екипа. Изработването на наръчника започна със свързването на екипа със SaveDarina – уеб сайт, събиращ средства за лечение на деца в чужбина. За радост бе установено, че SaveDarina вече са изработили наръчник за лечение на деца в чужбина. Този факт доведе и до идеята да се напише такъв наръчник за възрастни заедно със сътрудничеството на SaveDarina. След разпределението на задачите по събиране и оформяне на информацията, наръчникът е в процес на систематизиране и финализиране. Наред с наръчника, екипът успя да привлече и английски уеб дизайнер, който изработи логото на проекта. За популяризирането на проекта беше създадена ифейсбук страница, която набира нови и нови съмишленици. В момента текат и интервютата с потенциалните доброволци от Великобритания и Германия, които ще помагат на българските пациенти на място със съвети, превод и придружаване из медицинските заведения в чужбина. Задачата, която екипът си е поставил, е през следващите месеци да има първи успешен случай на пациент, на когото е била оказана помощ.

По пътя на занаятите

Мисията на По пътя на занаятите е да създаде базари с цел разпродаване на произведени от български занаятчии артикули в чужбина. Идеята обедини около себе си голяма част от екипа, който работи усилено не само в България, но и извън нейните предели. Началото на осъществяването на проекта започна скоростно като повратна точка беше запознанството на екипа с г-жа Мариета Недкова, която ръководи Детската занаятчийска работилница и Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите. Чрез сътрудничеството си с нея, екипът доразви идеята за проекта, получи ценна информация за занаятите и направи първи стъпки в създаването на контакти със занаятчийската общност. В началото на октомври участниците от екипа живеещи в Лондон и Берлин направиха самостоятелни проучвания за търсенето и предпочитанията към занаятчийските изделия. В Лондон бе установено, че най-предпочитаните традиционно-български изделия са грънчарските изделия, ръчно тъканите черги, ножове, плетива, мартеници, бутикови гайди и розово масло, докато в Берлин най-търсени се оказаха гюведжето, опаковките за книги от плат, цигаретата и пепелниците. Решението, за това кои артикули ще бъдат продавани, тепърва предстои да се вземе, вземайки се под внимание факта, че след направените проучвания се оказа, че някои от търсените изделия се изработват фабрично. Връзката с крайния потребител ще се осъществи в най-скоро време чрез организиране на базари в различни чуждестранни университети или чрез съдействието на дипломатическите ни представители или културните институти в чужбина, с които екипът поддържа тясна кореспонденция.

Жулияна Боянова