• Петиция Фонд за лечение на деца

    Петиция: За работещ Фонд за лечение на деца

    Фондът за лечение на деца отговаря за финансирането на лечения на български деца, както в чужбина, така и в България. При управлението на директора в оставка проф. Пилософ, работата на фонда масово не са спазвани срокове за обработка на молби, липсва прозрачност и адекватна комуникация с родители, премахнат е публичният регистър на кандидатствалите за финансиране.

    Read More

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved