Николай Георгиев

  •  Рединг
Финансов анализ и кредит-контрол.

Николай е роден и живял в София до 25 годишна възраст. След това той бива приет в универистет във Великобритания, където завършва Бакалавър Бизнес и Мениджмънт и в момента успоредно учи за професионална квалификация и работи в софтуерна компания, където се занимава с финансов анализ и кредит-контрол. Когато не е зает с работа или учене, Николай се занимава с благотворителност. Преди да попадне в ЛБГ, той се е занимавал с различни инициативи, като благотворително колоездене от Лондон до Париж, европейски проект по реинтеграция на млади Роми в учебните заведения, както и благотворителни маратони.

My Skills

  • 0% 50% 100%

My Photo Slides

  • image

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved