Каузата NutriGen – бъдещето в областта на превенцията и лечението на социално значими заболявания

Автор: Гергана Черпокова

NutriGen e първата по рода си компания в България, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек. Повече за нея ни разказа Боряна Герасимова, неин съосновател и изпълнителен директор.

„Нашата цел е да помогнем на потребителите да вземат информирани решения относно здравето си, като им осигурим достъп до важни детайли, закодирани в генома им”, споделя Боряна и добавя, че генетичните изследвания, с които работят, дават ценна информация, на база на която хората могат да проведат високоефективна персонална грижа за здравето си. Чрез анализиране на набор от гени, които влияят на ключови процеси в човешкия организъм може да се дадат насоки за промяна в начина на живот (хранене, спорт, суплементация), съобразена с индивидуалните нужди на конкретното лице. „Това е една от насоките, в които медицината интензивно напредва, защото тя позволява постигането на оптимални резултати и същевременно намалява вероятността за допускане на грешки. В този смисъл, това е бъдещето в медицината, което вече настъпва.”

DNA research background

Интересно е дали се увеличава броят на хората, които се изследват с цел превенция: „Голямата ни цел е да достигнем до хората, които правят изследването именно с такава цел”, споделя Боряна „За съжаление обаче на този етап са много малко онези, които полагат целенасочени усилия за ефективна здравна превенция.” Оказва се, че повечето хора започват да търсят решение на вече изявен проблем. „Добрата новина е, че виждаме и добри примери, които не се включват в това описание – родители, които мислят в перспектива за здравето на децата си или хора, в чиято фамилна история има изявени заболявания, от които искат да се предпазят.”

Боряна сподели с нас и някои от трудностите, с които се сблъсква при реализиране на проекта у нас: „От една страна те са по линия на това, че въвеждаме напълно непознат за българските специалисти и потребители продукт, а това налага нуждата от много наситена и динамична комуникация относно базовата информация, предоставяна от изследването.” В тази връзка, усилията на всички, ангажирани с проекта, са насочени както към привличане на потенциални клиенти, така и към потенциалните партньори – квалифицирани специалисти в областта на здравето, храненето и спорта, които да прилагат изследванията в професионалната си практика. „Друго предизвикателство е липсата на добра здравна култура сред потребителите. Наистина, има и добри примери в това отношение, но те за момента никак не са много.”

Въпреки трудностите, Боряна успява да намери съмишленици за реализацията на проекта в лицето на Младен Неделчев и Борис Колев, които днес са съоснователи и главни действащи лица в NutriGen. „Намирането на подходящи хора, с които да реализирам идеята, която стои зад NutriGen, беше първото и най-важно условие. Предложението да работим заедно дойде след една моя презентация, на тема гени и хранене, на която двамата присъстваха. С тяхна помощ NutriGen съществува и се развива вече повече от две години.”

14469652_1178809592211928_2658785895238267363_n
Част от екипа зад NutriGen

Сред целите, които екипът на NutriGen си поставя, е разширяване на портфолиото на компанията с допълнителни изследвания, вече извън сферата на нутригеномиката. „Планираме да въведем у нас панели, вече предлагащи се в Европа. Същевременно, съвместно със специалисти – генетици и научен център, предприемаме конкретни стъпки за създаването на съвсем нов продукт. Това е панел от гени, който ще е първи по рода си не само за България, но и за Европа и ще дава информация за подходящото лечение на някои сериозни състояния.”

Боряна споделя и идеята, изследванията, които в момента предлагат, да станат част от здравните пакети, които големите компании осигуряват на служителите си. „Друга цел, която сме си поставили, е да обучим достатъчен брой специалисти в цялата страна, за да имат клиентите ни възможност за лесен достъп до компетентна подкрепа в изграждането на персонализирани режими, базирани на ДНК профила им.”

А какви са целите, които Боряна си поставя в личен план? „За мен най-значимата е да развивам лидерските си и управленски умения достатъчно бързо, за да мога да отговоря на непрекъснато нарастващите нужди на компанията, защото за мен това е процес на взаимно изграждане – на компанията и на личностите, които стоят зад нея.”

Научете повече за NutriGen на: http://nutrigen.bg