Адв. Мария Шаркова: „Поставянето на пациента в центъра на медицинската грижа не е клише“

 

Автор: Гергана Черпокова

Мария Шаркова работи като адвокат в сферата на здравеопазването. Нейни клиенти са както болници, така и лекари и пациенти. Отскоро Мария е и изпълнителен директор на Сдружение „Национален консултативен център по медицинско право“. Специализирала е в областта на медицинското право и здравните политики в седмото по ранг училище по обществено здраве в САЩ, Rollins School of Public Health, в Университета Емори в Атланта. Била е стажант в правната програма на Федералния център за контрол и превенция на заболяванията. В личен план е майка, съпруга и любител – кулинар. Ето какво още ни разказа за себе си тя:

„За мен, като професионалист в сферата, в която работя, е най-важно да генерирам нови идеи, да допринасям активно за промяната в областите, които изостават в своето развитие“ и допълва, че държи да разказва в своя блог за добрите практики в сферата на здравеопазването.

На въпроса, кое я е провокирало да се посвети на проблемите, свързани с медицинското право, адв. Шаркова отговаря така:

Аз съм дъщеря на двама лекари, същевременно пациент, адвокат, родител. Още от самото начало се чувствам добре в кожата си на адвокат, който се занимава с тази специфична материя, имала съм възможност да специализирам в чужбина, да създам близки отношения с колеги от други държави и да обменяме опит. Харесва ми, че в работата ми има разнообразие, и никога не е скучно, защото обичам динамиката. Това е, което винаги съм искала да работя.“

Мария казва, че за нея е важно да разгледа даден проблем през очите на конкретния човек – пациент, лекар или мениджър. „Когато работя върху определен казус, за мен е много важно да не разгръщам само документи и закони, стремя са да виждам хората зад тези документи, техните проблеми, съдби и реалности.“

Мария ни сподели и кои са основните пропуски, които трябва да се преодолеят в България, в сферата на здравеопазването.

„Необходимо е да има приемственост в политиката, за да може да се осигури постоянство в предприетите реформи. Нужни са и повече стойностни лидери в здравеопазването, които да са запознати с европейските и световни тенденции в областта на качеството, пациентската безопасност, управлението, разрешаването на конфликти, различните здравни системи и успешни практики и примери“. Това, от което има най-голяма нужда обаче според Мария, е да се осигури баланс на интересите и да се подобри комуникацията между различните участници в системата: фармацевтичен сектор, изпълнителна власт, пациенти, пациентски организации, лекари, съсловни организации и администрация.

Адв. Мария Шаркова сподели с нас и отношението си към някои дискутирани в нашето общество въпроси от нейната сфера.

„Благодарение на д-р Бояна Петкова от Фондация „Макове за Мери“ се постигнаха две много важни победи в последните години. Едната е свързана с промяна в Закона за гражданската регистрация и позволява на родителите на мъртвородени деца да погребат детето си без бюрократични спънки. За съжаление тази промяна явно не е известна на всички, защото скоро се наложи да решавам казус, при който беше отказано кремиране на мъртвородено бебе.“

Друга промяна, за която ни разказа Мария, е свързана с оспорването на медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“, в който границата на жизнеспособност на новородените е била необоснована и твърде висока. „Тази граница не е без значение, защото по бюрократичен начин можеше да се определя кой е човек и кой не е.“

Адвокат Шаркова ни сподели и какво смята за задължителната ваксинация. „Имах възможност да работя с изключителни специалисти, юристи, от Правната програма на Федералния център за контрол и превенция на заболяванията, както и лично да се запозная с Бил Феги, един от учените, участвали в ерадикирането на едрата шарка, от която са умирали милиони хора през миналия век. Изучавах правна епидемиология, която разкрива една много интересна гледна точка за връзката между правото и здравето на човека. Разглежда зависимости като например забраната за тютюнопушенето и намаляването на определени заболявания; правила за етикиране на храни и т.н.“ Мария и нейните колеги са изучавали връзката между задължителността на ваксините и стадния имунитет на дадена общност. „Стадният имунитет е онази граница, падането под която създава условия за увеличаване на заболеваемостта и възникване на епидемии. При нисък стаден имунитет рискът от епидемии е много висок, като най-сериозно е изложен на опасност животът на новородени, както и деца и възрастни с противопоказания за имунизация (с алергии, автоимунни заболявания и други).“

„По този повод искам да кажа, че от няколко години насам, законодателството в Калифорния забранява неваксинирани деца да посещават училище.“ Поводът е много сериозна епидемия от морбили в Дисниленд, а резултатът – нарастване на броя на ваксинираните деца и съответно липса на подобни мащабни епидемии. „Тъжното е, че ваксините са жертва на собствения си успех, защото много млади хора дори не могат да си представят последиците от ваксинопредотвратимите заболявания“, допълва адв. Шаркова.

адв. Шаркова с колегите си от Rollins School of Public Health, в Университета Емори в Атланта, САЩ.

Освен с ежедневната си работа, като адвокат, в момента Мария, заедно с няколко нейни колеги от САЩ, се е посветила на няколко проекта за развитие на пациентската безопасност и комуникацията между лекар и пациент. „Провеждам много обучения за адвокати, лекари, болници. Пиша доста, често имам коментари в някои медии по актуални теми. Доброволец съм в две организации за майчино здравеопазване и осигуряване на палиативни грижи за деца. Съвсем скоро заминавам за Англия, повече мога да ви разкажа след завръщането ми.“

А за какво мечтае Мария в професионален план? „Надявам се проектите ми да бъдат достатъчно успешни и да създадат добри примери в областта на управлението на конфликти в лечебни заведения, безопасността на пациента и качеството на медицинската помощ. Надявам се с колегите ми да допринесем за създаване на една друга култура в здравеопазването, основана на доверие, уважение, разбиране.“