Ще се справим – ние го можем!

Вече втори ден слънчевият екип, воден от Юлия и Ивайло, бистри „социалните политики”, въоръжен със знания, опит и енергия, почерпена от вдъхновяващите лектори. Жар, дипломатичност, търпение.

След задълбочени дебати, уточняване на проблемите и работещите идеи с техните предимства и недостатъци, вдъхновяващият екип се спря „без бой” на основни конкретни идеи за проекти, все още в процес на обмисляне. Някои от тях са:

Лечение на българи в чужбина: лобиране за промяна, изготвяне на guide (наръчник), подпомагане на болните поредством релевантна информация и мрежа от контакти;

Младежка безработица: един регион, един занаят, една институция, една група с деца и специалисти, притежаващи интереса и ресурсите да развиват занаятите в селските райони чрез създаването на курсове, с цел запазване на културни традиции и стимулиране развитието на младите хора;

Work/job-shadowing: запознаване на учениците в гимназиален период с точните характеристики на желана от тях специалност във ВУЗ, посредством посещаване на лекции и други мероприятия; внедряването на ученици и студенти в реална бизнес среда, целяща да ги подготви за предизвикателствата в реални условия с помощта на ментори.

По традиция, установена от вчерашните заседания, сутрешните дискусии не преминаха и без своя хумористичен и провокативен елемент, а именно избрания за деня групов energiser с игра на топка, целяща да ободри участниците.

А сега накъде? Това предстои да разберем утре.

Жулияна Боянова

Снимки: Мартин Лазаров

Leave a Reply

  • Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved