Становище на Лечение без граници относно мораториума над нови лекарства

Във връзка с мораториум над нови лекарства, който засяга над 20 нови молекули за пациенти с онкологични, автоимунни и различни редки заболявания, ние от „Лечение без граници“ апелираме за ред и прозрачност в управлението на НЗОК.

Позовавайки се на Конституцията на Република България, ние от Лечение без граници вярваме, че всеки гражданин има право на живот, тоест и на лечение. Също така, сред задълженията на държавата е закрилата на здравето на гражданите и правото им на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Вярваме, че усилията трябва да се насочат към контрола в системата, там, където финансите не са разпределени разумно и изтичат, а не в съкращения на медикаменти, което би имало пряко отношение към достъпа на много болни до адекватно за заболяването им лечение.

Животът на всеки българин трябва да е приоритет. Спестяването по едно от разходните пера в здравния сектор далеч няма да реши дългогодишните проблеми, свързани с неефективността на разходите.

Това, което е изключително важно и трябва да се знае от обществеността е, че сред медикаментите в мораториум има и такива, които са единствена алтернатива или се ползват в задължителна комбинация с други лекарства.

Отпадналите от списъка на НЗОК терапевтични средства са 21 и са за общо 19 различни заболявания, от които 12 са онкологични. Те всички са утвърдени по света и са одобрени за употреба в Европа и нито едно от тях не е експериментален медикамент*.

Едва за 6 медикамента одобрението за употреба в Европа е било получено през 2016 и 2017 г. Сред останалите:

– 5 са одобрени през 2015 г.

– 3 – през 2014 г.

– 3 – през 2013 г.

– 2 – през 2012 г.

– 1 – през 2011 г.

– 1 – през 2009 г.

13 от медикаментите нямат аналози – нито като механизъм на действие, нито като алтернативен продукт на пазара. За останалите 8 или аналозите са частични, или пък се ползват в комбинация с предложения медикамент. За едно от заболяванията (идиопатична белодробна фиброза) според най-новите стандарти за лечение (от юли 2015 г.) няма никаква друга алтернативна терапия. Отпадат медикаменти за лечение на депресия, акромегалия, множествена склероза, тежък ревматоиден артрит, хепатит С инфекция, остра неконтролируема астма. Два от медикаментите са вид персонализирана терапия според мутацията, която пациентът носи в своята ДНК – за меланом и недребноклетъчен белодробен карцином – и 2-те заболявания са изключително агресивни. Неинтерфероновата терапията за хепатит С водещите хепатолози в България я определят не просто като ефективна, а като революционна.

Предвид изразените от нас и от редица пациентски организации опасения, призоваваме да се преразгледа мораториума за нови лекарства.

*Информацията за медикаментите е предоставена от Д-р Антоанета Тончева,
ръководител на лаборатория по генетика и молекулярна биология към университетска детска болница, Регенсбург, Германия.