Равносметка – Какво постигна “Лечение без граници” от създаването си досега

Изминаха близо три месеца от началото на новата година, а и на новото десетилетие. Наред с подготовката за ново и успешно начало през тези три месеца обърнахме поглед и назад във времето към всичко, което постигнахме досега – с труда на целия ни голям и прекрасен екип и с доверието на стотици съмишленици, пациенти и близките им. За шестте пълни години работа на “Лечение без граници” успяхме да помогнем в над 330 случая. Повече от половината от тях бяха превод на място в разнородните ситуации, съпътстващи лечението в чужбина. 

За да е възможно всичко това, разбира се, трябва огромна сговорна дружина. Нашата прави много повече от това да повдига планини и затова се радваме да отбележим, че мрежата ни от доброволци се разрасна до над 320 в 19 държави през изминалата година, а аудиторията ни в социалните мрежи достигна над 4,700 души!

През вече далечната 2014-та година за пръв път пациент ни потърси с молба за помощ и ни се довери да го подкрепим по време на лечението му в чужбина. До края на тази първа година на работа съдействахме на 29 пациента. Само две години по-късно, през 2016-та, броят на успешните ни случаи беше надхвърлил 50 годишно – число, което запазихме цели три години и с което много се гордеем. Всяка година приблизително половината от пациентите, обръщащи се към нас, имат нужда от информация за различни лечебни заведение зад граница или практиките за финансиране на лечение. Другата половина са пациенти с вече насрочено лечение в чужбина, които имат нужда от съдействие за преодоляване на езиковата бариера на място, най-често с превод от нашите доброволци при разговорите с медицинския екип. Някои от тези пациенти имат нужда от нашата помощ еднократно, а други се връщат редовно за следващи прегледи и процедури – понякога с години.

2019 беше година, която ни донесе ново развитие и повод за гордост – броят на успешните ни случаи за годината отново нарасна повече от двойно, достигайки 114 успешно завършени случая. От тях, 64 бяха случаи, в които ни е потърсил пациент с молба за превод по време на лечение, а останалите 50 – с нужда от насока и информация. 

Същевременно е важно е да отбележим, че всяка година има и пациенти, на които не успяваме да помогнем. Много от тях намират по-удобен вариант, като например познат или приятел, който да ги придружи. В някои редки случаи нямаме представител в града на лечение, който да може да се отзове за необходимите дати. И макар броят на потърсилите ни пациенти и на успешните случаи да се е удвоил спрямо предишни години, броят на тези неуспешни случаи остава непроменен – през 2019-та за жалост не успяхме да помогнем при 30 запитвания.