Полезни връзки

Тук ще намерите връзки към уебсайтовете на редица български и чуждестранни институции, които биха Ви били от полза при подготовката за лечение в чужбина.

Европейски институции:
– Уебсайт на Европейския Съюз, раздел Здравни Въпроси:  https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_bg.htm
– Уебсайт на Европейската Комисия, раздел Здравни Въпроси: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health_bg

България:
Национална Здравноосигурителна Каса (НЗОК)
– Международни въпроси: https://www.nhif.bg/page/7
– Формуляри: https://www.nhif.bg/page/199

Научете повече:

Информация

Здравни права в ЕС

Болници в чужбина

Как да…

Психично здраве