Петиция Фонд за лечение на деца

Петиция: За работещ Фонд за лечение на деца

Фондът за лечение на деца отговаря за финансирането на лечения на български деца, както в чужбина, така и в България. При управлението на директора в оставка проф. Пилософ, работата на фонда масово не са спазвани срокове за обработка на молби, липсва прозрачност и адекватна комуникация с родители, премахнат е публичният регистър на кандидатствалите за финансиране. Правилникът на фонда е променен, което води до очаквани проблеми.
С приятелите ни от ”Спаси, дари на…” ви призоваваме да подпишете петицията за работещ Фонд за лечение на деца. Вярваме, че всяко дете трябва да има достъп до качествено здравеопазване.