Мит: Хората, страдащи от психични заболявания, са неспособни да издържат на работния стрес.

Факт: Различните хора реагират по различен начин на индивидуалния и работния стрес. Хората с психически проблеми могат да бъдат също толкова продуктивни, колкото и психически здравите им колеги. Всъщност в много случаи те са дори по-амбицирани и по-мотивирани да се справят добре със зададените им задачи.

Наемането на служители с психични проблеми е важна част от тяхната реинтеграция в обществото и носи позитиви както за отделния психично болен, така и за обществото като цяло.