Мит: Психичните разстройства се дължат на слабохарактерност.

Факт: Проблемите с психичното здраве са много различни от това някой просто да е мързелив или слабохарактерен. Хората с психични разстройства имат нужда от подкрепа и лечение, за да се справят с проблема. Психичните болести се причиняват от множество фактори, някои от които са:

  • Биологични фактори, като генетични или физически увреждания, химически дисбаланс в мозъка и други заболявания, както и генетична предразположеност;
  • Социални фактори, включващи травмиращи преживявания, например загуба на любим човек;
  • Психологични фактори, например среда, в която липсват любов и приемане.