Мит: Психичните разстройства са само плод на нечия фантазия.

Факт: Психичните разстройства са напълно реални заболявания и не само носят страдание, а могат и да причинят инвалидност и да скъсят продължителността на живота. Чрез образна диагностика на мозъка вече са открити много абнормални субструктури, свързани с различни психични заболявания. Психическите болести се отразяват върху целия организъм и симптомите се изявяват както на психическо, така и на физическо ниво.