Мит: Децата не са застрашени от проблеми с психичното здраве.

Факт: Дори много малки деца може да покажат ранни признаци на психични разстройства в следствие на биологически, психологически и/или социални фактори. В повечето случаи тези проблеми с психичното здраве могат да бъдат клинично диагностицирани.

Около половината от случаите на психични разстройства показват признаци преди човек да навърши 14 години. За съжаление много от децата и подрастващите не получават вниманието и лечението, от което се нуждаят, като това до някъде се дължи на факта, че симптомите при децата често са различни от тези при възрастните. Навременните грижа и подкрепа са изключително важни и могат да предотвратят възпрепятстване на нормалното развитие на детето.

Leave a Reply

  • Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved