Мит: Децата не са застрашени от проблеми с психичното здраве.

Факт: Дори много малки деца може да покажат ранни признаци на психични разстройства в следствие на биологически, психологически и/или социални фактори. В повечето случаи тези проблеми с психичното здраве могат да бъдат клинично диагностицирани.

Около половината от случаите на психични разстройства показват признаци преди човек да навърши 14 години. За съжаление много от децата и подрастващите не получават вниманието и лечението, от което се нуждаят, като това до някъде се дължи на факта, че симптомите при децата често са различни от тези при възрастните. Навременните грижа и подкрепа са изключително важни и могат да предотвратят възпрепятстване на нормалното развитие на детето.