Здравеопзване в Италия

Коронавирус: здравните ми права като временен работник в Италия

От месеци Европа и светът се намират в извънредно положение, предизвикано от пандемичната вълна на вирусната инфекция COVID-19, причиняваща т.нар. Коронавирус.  За да се забави на разпространението на вируса и така не само непосредствено да бъде опазено общественото здраве, но и здравните системи да имат възможност за адекватна реакция, множество ограничения са в сила. Едно от основните сред тях е временното ограничения на пътуванията, особено на международните такива.

Въпреки това редица западноевропейски страни разчитат на работна ръка от източна Европа за спасяването на земеделските си продукции. Затова и се организират специални възможности за сезонните работници в този отрасъл, включително транспорт с чартърни полети.

Предстои Ви да заминете за Италия като сезонен работник, но не сте сигурни как да подсигурите здравето си и какво да направите, ако имате симптоми на коронавирус

За Ваше улеснение, в тази статия събрахме полезна информация и контакти, свързани с вашите здравни права в Италия тази необикновена ситуация.

С кого да се свържа ако се почувствам зле или имам опасения, че съм заразен/а?

Можете да се обърнете към пряката телефонна линия за информация относно коронавируса на телефон 1500. Линията е достъпна 24/7 на италиански, английски и китайски език. Всеки регион има и собствена линия с определено работно време. Телефонните номера за спешна помощ в Италия са 112 или 118.

Какви здравни документи са ми необходими, ако работя временно в Италия? 

Ако сте командирован/а от българска фирма да работите в друга страна от Европейския Съюз, имате право на медицинска помощ дори и когато продължавате да сте здравноосигурен/а в България. За целта Ви трябва европейски формуляр S1/S072. Със същия формуляр могат да се регистрират членове на семейството Ви, които Ви придружават, стига здравноосигурителните им права в България да не са прекъснати. 

Преди да заминете, ще трябва да подадете документи в Националната агенция за приходите (НАП) за издаване на удостоверение А1. Копие от този формуляр се прилага към заявлението пред РЗОК (по местоживеене) за издаване на S1/S072. 

Когато пристигнете в Италия трябва да се регистрирате към местната здравноосигурителна система (Системата на Областното Здравно Осигуряване – ASL (Azienda Sanitaria Locale)). За целта трябва да представите лична карта, адресна регистрация, данъчен номер, трудов договор и попълнения формуляр S1.

Така в Италия ще можете да ползвате медицинска помощ в пълният обем гарантиран и за местните. Ако отидете временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадени от НЗОК.

След като се върнете окончателно в България, трябва да се обърне към РЗОК по местоживеене, за да се прекрати действието на издадения формуляр.

Ако договорът Ви за работа е не с българска, а с италианска компания, то е необходимо да предоставите на работодателя си копие от горепосочения формуляр А1 (Portable Document A1). Всички други описани стъпки за достъп до здравни услуги остават непроменени.

Имам ли право на помощ, ако не съм здравноосигурен?

Всеки европейски гражданин в Италия има право на спешна и неотложна медицинска помощ – дори и ако нямат валидно здравно осигуряване, не са записани в областната система на здравното обслужван или нямат европейска здравноосигурителна карта. 

За да може да се възползвате от тези услуги трябва да представите документа си за самоличност в   здравна амбулатория (т. нар. амбулатории STP (ENI), които се намират в по-големите населени места). Там ще Ви издадат идентификационен код обозначаващ Ви като европеец, невписан в здравната система (E.N.I. Europeo Non Iscritto). Код E.N.I. се издава и от болниците в случай, че имате нужда от лечение по спешност. Кодът е валиден 6 месеца и е подновяем, но важи само в областта, в която е издаден. Той Ви дава достъп до спешни и неотложни лечения, както и до здравни услуги, свързани със защита на непълнолетни, защита на майчинството или прекъсване на бременност, както и ваксиниране, международна профилактика, както и профилактика и лечение на инфекциозни заболявания.

Това значи, че ако имате силни симптоми на коронавирус, ще имате право и на лечение. Потърсете помощ, но не се притеснявайте, ако не Ви повикат на преглед или приемат в болница. Това значи, че симптомите Ви са сравнително слаби и се препоръчва домашно лечение.

С кого да се свържа, ако мисля, че моите здравни права в Италия са нарушени?

Вашата Европа – Съвети” Ви предоставя възможността да се свържете с правните експерти от Европейската служба за граждански съвети. Те могат да ви предоставят съвет за Вашия конкретен проблем на предпочитания от Вас език до седмица. За всички граждана на ЕС тази консултация е безплатна. Ако имате нужда от допълнителна информация, посетете сайта на неправителствената организация (достъпен само на английски език).

Ако имате проблем с обществена институция, се обърнете към Европейската комисия, като попълните формуляра на страницата.