здравни права в германия

Коронавирус: здравните ми права като временен работник в Германия

От месеци Европа и светът се намират в извънредно положение, предизвикано от пандемичната вълна на вирусната инфекция COVID-19, причиняваща т.нар. Коронавирус.  За да се забави на разпространението на вируса и така непосредствено да бъде опазено общественото здраве, а здравните системи да имат възможност за адекватна реакция, множество ограничения са в сила. Едно от основните сред тях е временното ограничения на пътуванията, особено на международните такива.

Въпреки това редица западноевропейски страни разчитат на работна ръка от източна Европа за спасяването на земеделските си продукции. Затова и се организират специални възможности за сезонните работници в този отрасъл, включително транспорт с чартърни полети.

Предстои Ви да заминете за Германия като сезонен работник, но не сте сигурни какви са вашите здравни права в Германия? Знаете ли какво да направите, ако имате симптопми на коронавирус? 

За Ваше улеснение, в тази статия събрахме полезни информация и контакти, свързани със здравните Ви права в тази необикновена ситуация.

С кого да се свържа ако се почувствам зле или имам опасения, че съм заразен/а?

При навлизане в страната се налага задължителна карантина от 14 дни освен при медицински лица и болногледачи. Но и в тези случаи трябва да се спазват хигиенните  мерките за сигурност. Забранени са контактите извън работното място. При нарушаване на правилата за безопасност могат да бъдат наложени санкции до 5000,00€, а дори и арест. Човек, нарушил своята карантина, може да бъде дори да бъде лишен от свобода за период до две години поради опасността за останалите.

Ако започнете да проявявате симптоми, стандартната процедура е да позвъните на личния си лекар. При временно пребиваване в страната (когато нямате личен лекар), можете да се свържете с медицинската служба в Германия на номер 116 или 117. Телефонът за спешни случаи е този за ЕС – 112.

Какви здравни документи са ми необходими, ако работя временно в Германия? 

Ако сте командирован/а от българска фирма да работите в друга страна от Европейския Съюз, имате право на медицинска помощ ако продължавате да сте здравноосигурен/а в България. За целта Ви трябва европейски формуляр S1/S072. Със същия формуляр могат да се регистрират членове на семейството Ви, които Ви придружават, стига здравноосигурителните им права в България да не са прекъснати. 

Преди да заминете, ще трябва да подадете документи в Националната агенция за приходите (НАП) за издаване на удостоверение А1. Копие от този формуляр се прилага към заявлението пред РЗОК (по местоживеене) за издаване на S1/S072. 

Когато пристигнете в Германия трябва да се регистрирате към местна здравноосигурителна институция по Ваш избор, например (и най-често) АОК. За целта трябва да представите лична карта и попълнения формуляр S1.

Така в Германия ще можете да ползвате медицинска помощ в пълният обем гарантиран и за местните. Ако отидете временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадени от НЗОК.

След като се върнете окончателно в България, трябва да се обърне към РЗОК по местоживеене, за да се прекрати действието на издадения формуляр.

Ако договорът Ви за работа е не с българска, а с немска компания, то е необходимо да предоставите на работодателя си копие от горепосочения формуляр А1 (Portable Document A1). Всички други описани стъпки за достъп до здравни услуги остават непроменени.

Имам ли право на помощ, ако не съм здравноосигурен/а?

Всеки има право на медицинска помощ. Ако не сте здравноосигурен/а нито в България, нито в Германия, и имате нужда от лечение в Германия, разходите по него ще са за Ваша сметка по ставките за частни пациенти, определени от лечебното заведение.

С кого да се свържа, ако мисля, че моите здравни права в Германия са нарушени?

Проектът Faire Mobilität на Министерството на Труда и Социалната Политика на Германия предоставя безплатна подкрепа, съвет и информация по всички въпроси свързани с трансграничните трудови взаимоотношения, включително на български език. На информационната им страница свързана с коронавируса можете да намерите отговори на често задавани въпроси, а на тел.: +49 (0) 800 1014341 можете да се свържете с безплатната информационна телефонна линия на български език.

Вашата Европа – Съвети” Ви предоставя възможността да се свържете с правните експерти от Европейската служба за граждански съвети. Те могат да ви предоставят съвет за Вашия конкретен проблем на предпочитания от Вас език до седмица. За всички граждана на ЕС тази консултация е безплатна. Ако имате нужда от допълнителна информация, посетете сайта на неправителствената организация (достъпен само на английски език)..

Ако имате проблем с обществена институция, се обърнете към Европейската комисия, като попълните формуляра на страницата.