Как се подготвят героите на деца със специални нужди?

Специалните педагози са хората, които работят с деца с физически, сетивни и ментални проблеми. Тяхната работа никак не е лесна, но със сигурност е много удовлетворяваща. Боян Пешев е студент втори курс по специална педагогика в Софийския университет. Ето какво ни разказа той за обучението и практиката си до момента!

Боян Пешев
Боян Пешев

На въпроса „Защо избра да учиш специална педагогика” масово се отговаря, че специалната педагогика избира нас (с подтекст, че само това ни приеха). Но аз мога да кажа, че това беше едно от първите ми желания, защото някой трябва да възпитава, учи и изгражда бъдещето. Ако нехаем за образованието то нехаем за нацията, държавата и манталитета. Няма значение какъв си се родил, има значение мисленето и възпитанието ти.

Един от най-хубавите ми моменти за сега беше Коледното тържество, на което всички деца се смееха и радваха. Но всеки един ден, влизайки в училището, поглеждайки как децата са те обикнали, няма как да не се мотивираш да им помогнеш.

Обучението в СУ е интересно, а практиките са доста. От една страна, в програмата има заложени учебни часове, започващи от втори курс като задължителни (под формата на дисциплина с крайна оценка в края на семестъра). Същевременно учителите са страшно заинтересовани и се стараят да ни вкарат от рано в същността на работата с деца. Още от началото на втори курс, благодарение на европроектите свързани със студентски практики, успяхме в рамките на 240 часа да влезем и дори да заработим като учители, опознавайки в детайли учебния процес в Трето помощно училище.

В началото на четвъртия семестър се разделихме по модули. За разлика от Румъния, където специалният педагог е специалист по всички три направления – умствено изостанали, зрително затруднени и слухово-речеви затруднения, при нас след трети семестър се специализираме в конкретна област. Това позволява по-задълбочено опознаване на определения модул.

След началото на четвърти семестър, започна и нашата практика в Шесто помощно училище, организирана от университета. Успоредно с това, се провеждат практически упражнения в Трето за някои от другите предмети.

Организират се и посещения на дневните центрове в Тетевен и Благоевград. Така пред нас се разкриват различни методи на обучения и се запознаваме в подробности с различните техники на възпитание.

Image: Google
Image: Google

Тук е момента да подчертаем, че масовото разбиране, че българската държава нехае за децата със специални нужди, не е напълно вярна. Който иска да се убеди, нека да посети дневния център за деца с комбинирани нарушения в Благоевград. Там почти всички деца са с тежки смесени диагнози и с висока степен на интелектуален дефицит. Държавното инвестиране е причината за добрите условия. За мен това е знак, че държавата действа и работи за тези деца.

Като за финал ще споделя, че в следващите семестри са заложени изобилие от практики и практически упражнения и става все по-интересно и занимателно!

Пожелаваме успех на Боян и на колегите му и очакваме уроци за супер герои от тях! Ако и ти искаш да станеш нечий супер герой, не забравяй да ни кажеш щом разбереш, че някой има нужда от лечение в чужбина!