Институт Кюри, Париж

Автор: Добринка Стоянова

Редакция: Надежда Тодорова

Снимка: @georges015 , unsplash.com

Институтът Кюри в Париж е един от водещите медицински изследователски центрове в света, който предлага лечение на различни видове ракови образувания, включително най-редките. Той предоставя цялостна грижа за пациента: от диагностика до лечение, както и отделя голямо внимание върху иновации и клинични изследвания. Разположен на три обекта, болничният комплекс Институт Кюри е еталон в прецизната медицина. Считан за един от световните пионери в протонната терапия, той разполага с оборудване за ултра прецизна лъчетерапия в болницата в Орсей. Такова обурудване във Франция има само в Орсей и Ница.

Типичен за Института Кюри е „Моделът Кюри“, който се базира върху приемствеността между основни научни изследвания и медицински грижи. Неговата уникалност обединява изследователи, медицински работници и пациенти, което позволява ускореното установяване на нови диагнози и лечения. „Моделът Кюри“ е вдъхновил много институции. Той дава и основните насоки, по които се развиват 20-те центъра за борба с рака (CLCC) във Франция.

Видове ракови заболявания при възрастни, които се лекуват вИнститута Кюри*:

рак на гърдата
рак на храносмилателния тракт
рак на кръвта и костния мозък
рак на УНГ, глава и шия
рак на белите дробове
рак на кожата
рак на нервната система
рак при много възрастни хора
гинекологични тумори
урологични тумори
увеален меланом
Саркоми
очни тумори

*Списъкът може да бъде непълен. При необходиост, не се колебайте да се свържете с лечебно заведение или да да ни пишете.

Видове ракови заболявания при младежи и деца, които се лекуват вИнститута Кюри*:

Ходжкинов лимфом
остеосаркоми и сарком на Юинг
Ретинобластом
сарком на меките тъкани
церебрални тумори
Невробластом – хетерогенен педиатричен тумор

*Списъкът може да бъде непълен. При необходиост, не се колебайте да се свържете с лечебно заведение или да ни пишете.

Видове терапии, които се провеждат в Института Кюри*:

хирургия
реконструктивна хирургия (техниките на реконструктивната хирургия се
използват за основно отстраняване на рака, за възстановяване на
оперирания регион, но също така и за предотвратяване на усложненията и
последствията от лечението)
химиотерапия
имунотерапия
целенасочени терапии (една и съща терапия може да работи при рак на
различни органи)
радиотерапия
протонна терапия

*Списъкът може да бъде непълен. При необходиост, не се колебайте да се свържете с лечебно заведение или да ни пишете.

Център за протонна терапия към Институт Кюри

Протонната терапия е ултра прецизна лъчетерапия която позволява туморите да бъдат облъчени с голяма точност, като същевременно защитават здравите органи, разположени в близост до тумора. Тази ултра прецизна технология е особено използвана за лечение на деца поради намаления риск от последствия и някои тумори при възрастни като очни тумори.

Допълнително, за протонна терапия в Протонния център в Прага може да видите и статията в сайта ни.

Как да се направи запитване?

За Институт Кюри:

телефон:
+331 56 24 55 00;

или на уебсайта:https://curie.fr/webform/nous-contacter ;

а също и на платформата на сайта за международни пациенти:https://international.patient.curie.fr/?lang=en

Директно записване за преглед може да се направи чрез следната онлайн форма:https://rdv.curie.fr/.

За Протонния център в град Орсей:

За прегледи в протонния център в Орсей, може да се свържете със секретариата на телефон +331 69 29 87 00 между 8:00 и 18:00 френско време (или 7:00 и 17:00 българска часова зона). След прегледа и при условие, че протонната терапия е подходящо лечението за вашия тумор, крайният срок за 1-ва сесия е максимум 3 седмици за офталмологични тумори и максимум 7 седмици за други тумори. Този период дава възможност да се анализира досието, да се вземе решение за лечението след мултидисциплинарния преглед, а след техническия преглед, да се извърши дозиметрията.

Възможности за престой за пациента и близките?

За Институт Кюри:
Настаняване в близост до Институт Кюри за вашето семейство или близки, може да бъде предоставено от социалната служба на института. За болницата в Париж, може да се свържете всеки ден от 09:00 до 17:00 на телефон +331 56 24 68 77, а за болницата в Сан Клод, понеделник, сряда и петък от 09:00 до 12:30 на телефон +331 47 11 15 17. Допълнително легло може да бъде предоставено на близък по изключение.

Къща за родители Irène Joliot-Curie се намира в 5-ти район, много близо до болницата. Предлага на семействата на хоспитализирани деца, както и деца на амбулаторно лечение в Института Кюри, място за настаняване в близост до педиатричното отделение в приятелска атмосфера. Тя също така предлага подкрепа, насоки и споделяне в компанията на други семейства, които споделят същите трудности.

За Протонния център в град Орсей:

Протонната терапия може да бъде разделена на поредица от сесии с продължителност няколко минути в продължение на няколко дни. Следователно може да е необходимо вие и вашето семейство да останете близо до центъра за протонна терапия. Настаняването е за ваша сметка, ако обаче имате необходимата здравна осигуровка, могат да ви бъдат изплатени разходите по настаняването.

При поискване, на рецепцията на центъра за протонна терапия, можете да получите информация на възможните места за настаняване в близост до Центъра, както и транспорта който може да използвате. Ако живеете в Европейския съюз, формулярът E112 ви позволява да си възстановите транспортните разходи, благодарение на транспортни ваучери и доказателство за пътуване.

История на Института

На 12 декември 1909 г. Парижкият университет и Институтът Пастьор решават да изградят Институт по радий на името на Мария Кюри, носителка на Нобелова награда за физика заедно с  Пиер Кюри и Анри Бекерел – заради тяхния принос в областта на радиологията. Тази лаборатория е издигната на няколко преки от Училището по индустриална физика и химия, където двойката Кюри открива радиоактивните елементи полоний и радий през 1898. Целта на института е изследването на радиоактивни елемети и тяхното приложение във физиката, химията, биологията и медицината. Институтът по радий включва лабораторията на Кюри, ръководена от Мария Кюри, и изцяло посветена на изследванията във физиката и химията, и лабораторията на Пастьор под ръководството на д-р Клавдий Рего, посветена на изследването на биологичните ефекти и медицински приложения на радиоактивността. Фондацията Кюри е създадена през 1920 г. под двойния патронаж на Института по радий и Института Пастьор, с финансовата подкрепа на Анри дьо Ротшилд. Нейната цел е да финансира изследователската дейност на Института по радий и да позволи предлагането на медицинско лечение на пациентите при по-добри условия. През 1922 г. Фондацията Кюри открива диспансер в колаборация с лабораторията на Кюри, където д-р Клавдий Рего и неговият екип разработват иновативни лечения, комбинирайки хирургия и чисто новата лъчетерапия в лечението на рака. Този новаторски център за лъчетерапия веднага се превръща в модел за нови онкологични центрове във Франция и в чужбина. Институтът по радий и Фондация Кюри се обединяват през 1970 г., за да формират Института Кюри с три основни цели: изследвания, преподаване и грижи. Тези мисии включват тясно интердисциплинарно сътрудничество между персонала, за да се развият:

• Фундаментални, транслационни и клинични научни изследвания във физиката, химията, биологията, радиобиологията с цел да помогнат на човека в борбата срещу болестите и особено рака.
• Диагностицирането, проследяването и грижите, предоставяни на
болни хора в рамките на болничен комплекс, асимилиран в център за борба с рака, член на федерацията Unicancer.
• Насърчаването на научните изследвания и достъпа до иновации, което изисква Института Кюри да изгради връзки с икономически партньори, които биха направили възможно развитието на иновации в полза на пациентите и/или подобряване на научните познания.
• Съхранението и предаването на знания в гореспоменатите области, по-специално чрез преподаване и музейни дейности.
• Неговият принос за международното влияние на научните изследвания и грижите, особено в онкологията. Всички дейности, извършвани от Институт Кюри, които му позволяват да изпълнява мисиите си, се извършват в рамките на:
• свръхмодерен онкологичен болничен комплекс, с три различни местоположения (Париж, Орсе и Сен-Клод)
• международно известен изследователски център, където изследователите работят в 88 изследователски екипа
• централа на фондацията.

Капацитет на Института:

Към 31 декември 2019 г. Институтът разполага с:
3648 служители: лекари, медицински сестри, изследователи, учители, техници и администратори
56 610 пациенти, включително 11 591 нови лекувани пациенти
86 изследователски екипа
519 нови публикации
628 докторанти, магистри, стажанти и студенти в болницата
27 стартиращи фирми
84 представени националности
218 000 активни и лоялни дарители
32,5 милиона евро, събрани от дарения и спонсорство, включително 24,7 милиона евро от завещания
20 259 посетители на музея Кюри

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved