Защо не е допустимо да се лепят с тиксо устите на децата?

Eто какво имаше да каже нашият блогър Боян за случая на залепена с тиксо уста на дете със специални образователни нужди в столична детска градина. 

Първо става дума за масова детска градина и за дете със специални образователни нужди. Когато дете независимо дали е със СОП(специални образователни потребности) или не е, създава проблем на учителя, пречи на дисциплината или по някакъв друг начин нарушава работния процес в групата, то се изкарва от групата за да се успокой. Може да го изкара друг възпитател или човек от помощния персонал – целта е детето да се успокой и да се върне след това в групата.

За децата със СОП е нормално да влизат по-често в такива състояния или да получават кризи, особено в началото на интегриране в детската градина. Ако детето често пъти изпада в такива състояния, трябва да се потърси причината. Може и да се намали времето в детската градина – да ходи в началото по един час след това по час и половина, два и постепенно да се увеличава престоя.

Защо не е допустимо да се лепят с тиксо устите на децата?

Защото това не е начина. Детето говори значи му залепвам устата?! В такъв случай, когато тича из стаята ще го завържем за стола, когато закача съседните деца ще му връзваме ръцете?

На детето работата му е да бъде дете, да играе, да тича, да вика! Детската градина на първо време трябва да изгради в детето основни навици, но това категорично не бива да става с насилие. Това да му залепиш устата е насилие и е унизително за детето.

Възпитателката е направила грешка, която не бива да бъде повтаряна в нито една детска градина. Разбира се, не сме наясно с цялата картина и не бива да съдим прекалено строго. Едно обаче е ясно – това не е начина, не бива да се прилагат унижаващи и нараняващи достойнството на децата методи.